Analytics

Affärsområdet Analytics utgör tillsammans med Strategic Analytics Ferrologics samlade tjänster som syftar till att hjälpa våra kunder bygga en stark egen analytisk förmåga. Med analytisk förmåga menar vi hur väl en organisation som helhet kan dra nytta av data och information för att följa upp och utveckla både affär och verksamhet.

En allt större tyngd ges åt datadriven affärs- och verksamhetsutveckling i alla branscher. En stark drivkraft för detta är digitalisering. Digitalisering av tjänster, produkter och processer ger stora möjligheter i sig, och genererar dessutom stora mängder av ny data som ger ytterligare möjligheter. Att kunna dra full nytta av den aspekten av digitalisering har en enorm potential och pekar på behovet av en hög förmåga att använda data. Detta är bara till en del en teknisk fråga. Det är minst lika mycket en organisations- kompetens- och kulturfråga, vilket vi är noga med att framhålla. Alltför många strategier inom analytics, BI etc fokuserar alltför mycket på vilka tekniska plattformar man ska använda. Vi breddar det perspektivet och sätter systemfrågorna en bit ned på listan, eller åtminstone jämbördigt med frågor som rör kompetens och organisation/roller.

En organisations analytiska förmåga byggs upp av rätt kompetens, i rätt organisation, OCH med stöd av rätt arkitektur avseende teknik och information. Det är vårt synsätt och det genomsyrar hur vi levererar våra tjänster.

Helhetsleverantör inom Analytics

Ferrologic Analytics tar organisationer från vilket nuläge som helst till ett läge med en stark egen analytisk förmåga integrerad i affärsverksamheten. Vi gör detta genom att leverera analytics-relaterade tjänster i världsklass. Allt från arkitektur och utveckling av informationsförsörjning och -lagring till data scientist-konsulter, utbildning, specialistrekrytering och strategisk rådgivning. Ferrologic Analytics består av ungefär hälften utbildade statistiker och hälften med arkitektur/utvecklarbakgrund. I affärsområdet ’Strategic Analytics’ har vi samlat managementkonsulttjänster kring strategi, organisation, förändringsledning etc inom analyticsområdet. Sammantaget gör detta Ferrologic till en helhetsleverantör inom Analytics / Data science området, som inkluderar Data Warehouse och Business Intelligence.