Apigee (Google)

Apigee är en plattform för fullständig livscykel API-hantering som gör det möjligt att designa, säkra, distribuera, övervaka och skala API-er. Apigee hanterar runtime API-trafik och verkställer API-policyer inklusive validering, kvothantering, omvandling, behörighet och åtkomstkontroll. Den anpassningsbara utvecklingsportalen göra det möjligt för utvecklare att konsumera API: er enkelt och säkert och att mäta API-prestanda och användning.