Azure (Microsoft)

Microsoft Azure är en omfattande uppsättning molntjänster som används för att skapa, distribuera och hantera program via Microsofts globala nätverk med datacenter. Integrerade verktyg, DevOps och Microsofts marknadsplats stödjer skapandet av allt från enkla mobilappar till lösningar i Internetskala.