Appar för att hålla oss borta från appar

Att många av de nya och mest innovativa idéerna kommer från personer som är så unga att det inte var födda när jag gick i gymnasiet är inget nytt.

Pay by Play är idé som har tagits fram av ett par studenter på Berghs School of Communication. Själva konceptet går ut på att föräldrar kan tillåta sina barn få tillgång till speltid på sin platta/telefon genom att betala med lek. I konceptet har man begränsat det till att föräldern kan låta det spelsugna barnet betala i form av tidsenheter lek.

Själv tycker jag idén som sådan är rolig och bra, även om man så klart önskar att det inte skulle behövas.

Som småbarnsförälder vet jag mycket väl hur svårt det kan vara att emellanåt slita dotterns ögon i från plattan, men det är också väldigt lätt att missa hur länge ens barn suttit vid skärmen, i vissa fall är det ju om man skall vara riktigt ärlig så skönt att få lugn och ro att man tillåter de små liven sitta lite längre än vad man egentligen vill.  Jag skulle därför gärna se ett system som inte bara påminner barnet men även mig som förälder att nu är det dags att göra något annat, kanske till och med göra något tillsammans.

Och förresten nu när jag tänker på det, ibland kanske en del vuxna också skulle kunna dra nytta av ett Pay by Play-lås. Nej nu får du inte sitta mer med Facebook, Iinstagram eller Twitter, du får logga in igen när du sprungit 5 km eller gjort något tillsammans med din familj.

Inom ramen för uppgiften har ingen tid lagts på hur en sådan här lösning faktiskt skall implementeras så vitt jag förstått.

Själv fick jag direkt tankar på att Apple i detta fall skulle behöva publicera API:er som apputvecklare skulle var tvungna att implementera för att vara Pay by Play-kompatibla. Tjänster som tar emot data för att faktiskt mäta om målen uppnåtts. Varför stoppa med att mäta tid?  De mobila enheterna och träningsband innehåller ju redan GPS, gyroskop, kamera etc. som skulle göra det möjligt att spela med andra valutor än tid. Varför inte använda GPS för att sätta ett mål i metrar eller indirekt göra det genom att få dem nå geografiska platser som man behöver ta kort på för att lösa in valuta. En svaghet med flera av de potentiella de lösningar jag själv kommer på är att de i många fall kräver att man aktivt behöver använda sina mobila enheter.

Misströsta ej, det finns många mycket smartare och fantasifullare personer än mig och de kommer hitta någon lösning med hjälp av en uppkopplad diskmaskin, google glass, sensorer i skorna eller något anat.

Oavsett vad är det tydligt att en sådan här lösning per definition skulle innebära att fler system skulle behöva prata med varandra, mer data behöver utväxlas konverteras, presenteras och analyseras. Helt enkelt mer skoj för oss i integrationsbranschen att göra.

Länkar: