Är det dags att separera I och T i IT?

En av många nycklar på vägen mot digital innovationsförmåga är att lossa på den ofta rätt hårda kopplingen mellan ”I” och ”T” i ”IT”. Information är inte system och vice versa, men hanteras ofta som samma sak. Information blir allt för ofta knutet till teknik.

”Hur styr ni er värdefulla tillgång Information, tex kring Kund, Produkt, etc?”

”-Vi har kunddata i vårt CRM/Affärssystem/… etc, och har systemägare och systemansvariga med benkoll på datamodellen.”

Det är rätt långt från affärsutveckling, marknad, sälj. Dvs där innovation sker, kundrelationer hanteras och tjänster/produkter omsätts till intäkter. Om man ska dra nytta av den värdefulla tillgången information i sin innovation behöver information tydligt kopplas till affärsskiktet i organisationen. Många gör det eller är på väg åt det hållet, men alltför många tänker information=data, och data ligger ju i systemen och därmed blir information en teknisk fråga.

För att ändra på detta behöver den frågan hanteras högt upp i organisationen och eventuell förändring hanteras från C-level.

Men man har ju oftast redan en uttalat ansvarsroll för Information på C-level? Chief Information Officer, CIO. Min uppfattning är att CIO ofta har mycket system/arkitektur/plattform och organisation kring detta på sin agenda, men inte så mycket kring Information på agendan. Inköp av system, och projektportfölj är viktigare än att etablera Information Governance, ensa affärsregler, etablera ansvarsroll för datakvalitet etc. Kanske trampar jag på några tår här, men då vill jag bara gratulera till de fall som inte stämmer in på den beskrivningen. Ni har en stark fördel i jakten på att bli en datadriven organisation med förmåga att affärsutveckla på sin information.

Alla tekniska aspekter som en CIO hanterar är nödvändiga och viktiga, det är verkligen inte det jag är ute och far efter. Men jag tror informationsområdet är underutnyttjat och organisationer skulle tjäna på att renodla informationsområdet och koppla det till affärsverksamheten snarare än mot infra och system.

Renodla CIO som en verksamhetsroll med fokus på övergripande ansvar för verksamhetsprocesser och information. Renodla teknisk arkitektur, infra etc i en CTO-roll med fokus på just infra och system?

Räcker det? Nja, då har vi lyft information som något viktigt att ta hand om, förädla, tillgängliggöra och underhålla på samma sätt som tex system. Men ur det kommer inte automatiskt en stark datadriven innovationsförmåga. Därför, om jag får fortsätta att önska, behövs kanske även en CAO som håller ihop analytics-området på koncern-nivå för att bygga en stark analytisk förmåga och -kultur kopplad till affärsutveckling och innovation. En stark analytisk förmåga och -kultur är avgörande i att skapa en stark och potentiellt disruptiv digital innovationsförmåga.

Jag upplever att många datadrivna organisationer är på väg åt ungefär det hållet nu. Analyschefsroller etableras som koncernövergripande roller, men kanske inte har fått in ett ”C” framför titeln. Än…

Rätt uppfattat, eller bara önsketänkande?