• Utvärdering av Apache Spark on AWS

           Under Ferrologics senaste två R&D-dagar valde några av oss att utvärdera Apache Spark on Amazon Web Services (AWS), med hjälp av programmeringsspråket Scala. Anledningen till att vi valt just detta område är att prestandamässigt anses vara ett av de absolut snabbaste modelleringsverktygen på marknaden. Målet med övningen var att bygga några enklare prediktiva modeller med hjälp av exempelvis random forrest och logistisk regression. Syftet med övningen var att utvärdera och reflektera kring Sparks för- och nackdelar kopplade till … Läs mer