Enkätundersökning Avancerad analys 2015/2016

Ahlin Helena - Version 2Nu är det dags att gå ut med årets upplaga av enkäten Avancerad analys 2015/2016.

(Enkätundersökningen är nu stängd)

Vad är det här?

Avancerad analys är en årlig svensk undersökning som belyser analys/data scientist-området lokalt i Sverige och hur det förändras. Ämnet är alltmer aktuellt allt högre upp i många organisationer. Analytisk förmåga är en strategisk fråga driven av digitalisering, IoT, BigData. Vi tar tempen på analysområdet genom att samla in och analysera vad statistiker verksamma i Sverige ser, hör och gör.

Insamlingen av uppgifter kommer pågå några veckor, sedan återkommer vi med en rapport på resultatet. Maila helena.ahlin@ferrologic.se om du vill att vi skickar den färdiga rapporten när den är klar.

Bidrar Du så bidrar vi!

Vi vill att så många statistiker som möjligt besvarar enkäten. Den finns här.Förmedla gärna detta till andra analytiker i ditt nätverk, även om du själv inte är analytiker. Länk att skicka vidare: http://korta.nu/avancerad_analys_2015-16 .

Tips: Det går utmärkt att besvara enkäten på din smartphone. Formuläret anpassas på ett bra sätt till liten skärm.

Som tack för engagemanget från våra respondenter bidrar vi med 50kr per komplett enkätsvar till välgörande ändamål. Förra året bidrog vi till MSF:s kamp mot Ebola (som gått fantastiskt bra faktiskt). I höstas stöttade vi UNHCR:s hjälteinsatser för flyktingarna. Vi väljer nu att stödja Cancerfonden.

Ju fler som deltar, desto bättre resultat i undersökningen och mer pengar till Cancerforskning. Bra va?

Varför genomförs undersökningen? Behövs den?

Den ger ett lokalt perspektiv som komplement till internationella och amerikanska undersökningar. Vi tittar även på analysverksamheten. Ej bara olika tekniska plattformar.

En organisations analytiska förmåga är en allt mer strategisk fråga, starkt kopplad till digitalisering. Därför blir det allt viktigare med bra beslutsunderlag avseende det som bygger upp den analytiska förmågan: Rätt organisation, rätt kompetens och rätt systemstöd tankad med rätt data. Men vad är rätt, vad gör andra, vad trendar? Det är intressant att ta del av och att dela med andra för benchmarking och del i ens egna beslut. Denna undersökning är en pusselbit i det arbetet, och dessutom av allmänintresse som omvärldsbevakning för alla vi som rör oss inom analysdomänen.

Det finns onekligen gott om bra utvärderingar och undersökningar av analysverktyg, BI-verktyg, etc. Men:

  • De är ofta väldigt fokuserade på just verktyg och dess tekniska funktionalitet, prestanda etc. Verktyg är viktigt, men får ofta för stor vikt i strategiskt beslutsfattande som innefattar IT.
  • De är ofta internationella med tyngdpunkt på den amerikanska marknaden. Det är ganska olika hur långt man kommit här, i USA, och även i andra tongivande länder i att integrera avancerad analys som en strategisk förmåga i affärsverksamheten. Det är andra verktyg som används och som trendar, man har andra förutsättningar att lagra och sammanställa olika typer av data för analys etc.

Därmed kan man inte dra för långtgående slutsatser från globala (amerikanska) undersökningar som beslutsunderlag vid strategiska plattformsval, vid strategiska rekryterings- och utbildningsbeslut, etc.

Detta är orsaken till att göra en lokal undersökning, som dessutom inte bara fokuserar på systemen, utan även på arbetssituationen och förutsättningarna för analytiker. Vilka är analytikernas största utmaningar, vilken position har analys i deras organisation. Men även vilka verktyg man föredrar att jobba med, vilka har man på radarn etc.

Målgrupp: Inte bara statistiker har nytta av undersökningen.

Vi gör undersökningen för att vi själva tycker att den behövs. Vi har nytta av den i dialog med våra kunder, på konferenser, och även för vår interna kompetenshantering. Vi hoppas och tror att den på motsvarande sätt har nytta för andra med en tydlig analytisk agenda, som komplement till större undersökningar och rapporter från KD Nuggets, Gartner, Forrester etc.

Målgrupp för att besvara denna enkät är yrkesverksamma statistiker och data scientists i Sverige.

Målgruppen för att ta del av resultatet är bredare än så. Förutom yrkesaktiva statistiker och data scientists riktar sig undersökningen även till dig som beslutsfattare som insett att digitalisering mm gör analytisk förmåga till en allt viktigare del din organisation. Även konsultorganisationer med tjänster inom analys bör vara intresserade av undersökningen, för att själva kunna hålla sig i framkant av utvecklingen.

Hur genomförs undersökningen?

Undersökningen utformas och genomförs av utbildade och erfarna statistiker / data scientists som också sammanställer och analyserar resultatet. Dock med knappa medel och på kort tid eftersom den är finansierad av oss själva. Enkätens struktur och innehåll kan alltid förbättras på alla nivåer och vi tar till oss av feedback. Undersökningen publiceras som en rapport i PDF-format, och får fritt distribueras vidare och användas så länge källhänvisning görs.

Respondenterna är professionella statistiker i näringsliv, offentlig sektor och i den akademiska världen. Vi går ut via egna nätverk, via utskick i statistikfrämjandet och eventuella andra kanaler vi känner till. Det är svårt att veta om svaren vi får in är representativa, men det gäller nog alla liknande undersökningar.

Trovärdighet

Rapporten har inga sponsorstöd från mjukvaruleverantörer eller andra. Vi som håller i den är förvisso en kommersiell organisation som säljer konsulttjänster inom bland annat avancerad analys och rådgivning. Vi är dock noga med att inte lägga in marknadsföring i rapporten, och är helt öppna med vilka vi är som ligger bakom undersökningen.

Kontakt

Frågor och feedback kring undersökningen skickas till Helena Ahlin, analysansvarig på Ferrologic. helena.ahlin@ferrologic.se

Vill du ta del av rapporten när den är klar, även om du inte hör till målgruppen som kan besvara enkäten, skicka ett mail till Helena så fixar vi det. Utan att du behöver något dyrt abonnemang eller andra kostnader.