Frukostseminarie 24 maj ”Nycklar till framgångsrik AI”

Artificiell Intelligens är ett begrepp som florerar i många olika sammanhang, hypen är stor och förväntningarna är skyhöga. Somliga menar att det är relativt enkelt och går snabbt att börja utnyttja fördelarna med AI, andra menar att det är svårt och tidskrävande. Men vad är egentligen AI och AI-modeller? Hur kan modellerna användas och kan vi förstå hur de fungerar?

Varmt välkommen på frukostseminarie den 24 maj där du får lyssna till Per Grosskopf och Helena Ahlin som berättar om vad Artificiell Intelligens egentligen är, vad det finns för praktiska användningsområden, vilka metoder som hör till området samt XAI (Explaniable AI) – praktiska tillvägagångssätt för att förstå hur AI-modellerna fungerar.

Under sceminariet presenterar vi även översiktligt utbildningsprogrammet Certifierad Data Scientist – ett program som ger de verktyg man behöver för att förstå affärsverksamheten, tillämpa avancerade analytiska metoder och presentera analysresultat på ett engagerande sätt för olika målgrupper.

Vi håller seminariet hos Dataföreningen Kompetens på Flemminggatan 7 i Stockholm. Frukost från 08:00, seminariet pågår 08:30-09:30. Mer info och anmälan: https://www.dfkompetens.se/utbildning/seminarium-ai/