Gapminder deltar på Ferrologic Data Science Program


Hans Rosling var och är en stor förebild för data scientists över hela världen. Hans grundade organisationen Gapminder tillsammans med Ola och Anna Rosling som bland annat skapat den numera klassiska visualiseringstekniken med animerade bubbeldiagram. Det är svårt att hitta bättre exempel på när man skapat stor nytta av data med hjälp av statistik, visualisering, storytelling, retorik och väldigt stor förståelse för både faktaområdet och mottagarna av informationen. Det är precis det spannet vi försöker ha i data scientist programmet, och vi använder många exempel från Hans Roslings fantastiska presentationer i programmet. Certifieringen görs som ett realistiskt case baserat på data från Gapminder.

Det är därför oerhört kul att kunna meddela att Gapminder deltar i Ferrologics data science-program både inledningsvis och i avslutande block.

Programmet riktar sig till analytiker i datadrivna organisationer med en ambitiös digitaliseringsagenda.