Strategi för data plattformar, Analytics och BI

Har ni svårt att nå konsensus kring DW och BI som strategisk långsiktig informationsplattform, organisation, kompetens?

Läs mer