• Informations- modellering

    Ta greppet om begreppen, det värdefulla materialet som förädlas i företagets processer. Läs mer
  • Ta greppet om begreppen

    Talar ni samma språk inom organisationen eller har ni olika definitioner av exempelvis kund, produkt eller tjänst? Då är det bäddat för felaktiga beslutsunderlag eller tidsödande förvirring inom organisationen. Läs mer
  • Informationsstyrning

    En telekomoperatör med verksamhet i många länder hade lokala CRM-system och begreppsdefinitioner i varje land. Vi hjälpte företaget att skapa gemensamma definitioner före implementationen av ett nytt system. Läs mer