DONOTUPDATE_WILL BE DELETED_Jämförelse av 5 API managers

API management är kanske ett av de hetaste områdena in om integration just nu. Det finn en uppsjö av mjukvaruleverantörer som tillhandahåller API management mjukvara. Vad skiljer egentligen de olika produkterna är något vi på Ferrologic var nyfikna att ta reda på. Ambitionsnivån i just den här jämförelsen är inte att i undersöka hur alla funktioner i detalj stöds eller är implementerade i de olika produkterna utan snarare få en mer övergripande känsla för de olika produkterna.

Detta ämnar vi göra i två steg.

1. Sammanställning en matris av funktioner de olika produkterna tillhandahåller
I ett första steg gör vi en väldigt översiktlig kartläggning av funktionerna de olika plattformarna tillhandahåller.
Vi valt ut fem stycken API managers vi tyckte verkade intressanta. En matris med funktioner fylls i där information är baserad enbart på den information som tillhandahålls via de olika leverantörernas websajter.

2. Testkörning av ett antal utvalda produkter
Nästa steg är att prova på att faktiskt göra något hands on i de olika produkterna för att se hur väl de lever upp till löftena från leverantörerna.   Tanken är att att ett par scenarios implementeras i samtliga utvalda produkter.  Scenariona är tänkta uppdelade baserade på de olika användarna av API managment produkterna.

– API Publicister
– Utvecklare som vill nyttja API:erna för att utveckla en applikation eller funktion

Vad är API Managment och vad är det bra för?
Låt oss först ordningen skulle  börja med en kort introduktion till området API management

De utvalda produkterna

1.  Redhat Apiman
2. WS02 Api manager
3. MuleSoft AnyPoint
4. Microsoft Azure Api manager
5. 3Scale API Managment platform

<Sätt in tabell här>

 

Sammanfattning