ARIS Health check

Vår ARIS Health Check är en konsulttjänst som består av standardpaketerat erbjudande. Syftet är att se över en organisations befintliga implementering och användning av ARIS för att säkerställa att ni uppnår era strategiska mål och maximalt värde från er investering. ARIS Health Check är ett riskfritt sätt att mappa nuvarande lösning och arkitektur till era affärskrav och strategi. ARIS Health Check ger också värdefull information för framtida roadmap och möjligheter att säkra flexibelt stöd för era övergripande initiativ.

Fördelar

Se till att du får ut maximalt av er investering i ARIS och uppnå önskat resultat.

Erbjudande

Konsultuppdraget sammanfattar er situation och rekommendationer strukturerat för nedan områden. Strukturen är alltid kundspecifik med Ferrologics best-practise som grund för leveransen. Nedan hittar du vår ARIS Health Check-erbjudande:
• Nuvarande bedömning och kapabilitets-assessment (kapacitetsanvändning, potentiell användning)
• Process Excellence vision (bekräftan av stakeholders krav, definition av mållösning)
• Teknisk och metodgranskning (tekniskt landskap, metoder / konventioner och content, databashantering, publisering, styrning)
• Roadmap (grundstenar och huvudsakliga möjliggörare, definera mål-kapabiliteter, rekommendationer och sammanfattning)
• Quick Wins (vad ska din organisation göra annorlunda idag)
• Business Case (värdebaserad uppskattning, implementeringsalternativ)

Prissättning

Normalt är ARIS Health Check ett kortare kosultuppdrag på ca 10-15 dagar men beroende på organisationens storlek och ARIS uppsättning.