Leveransformer

Verksamhet och IT – Transformation och realisering

Ferrologic arbetar med fokus på verksamhet och IT. Vi hjälper kunder att transformera sin verksamhet utifrån nya mål. Vi bryter ned mål till krav och realiserar IT-lösningar i samklang med affärsmål.

Funktionsåtagande

Ett funktionsåtagande innebär att Ferrologic ansvarar för en hel funktion i kundens organisation. Kunden ger oss helhetsansvaret för ledning och utveckling av arbetet kring systemintegration, business intelligence eller företagsarkitektur. Fördelen med funktionsåtagande är att vi kan sköta allt på ett mer effektivt sätt samtidigt som vi tar en större del av risken. Utifrån kundens krav och behov uppskattar vi leveransens omfattning och etablerar en organisation som på ett effektivare sätt kan uppfylla målbilden.

Projektåtagande

Ett projektåtagande innebär att Ferrologic ansvarar för ett projekt från början till slut. Vi kan ansvara för ett helt projekt eller delar av det. Vår breda erfarenhet från olika branscher och projekt inom verksamhet och IT hjälper oss att upptäcka utmaningar och begränsa risker som kan finnas i projektet.

Expertresurser

På Ferrologic kan vi erbjuda spetskompetens inom en mängd olika branscher och processer. Vår erfarenhet är ovärderlig när du som kund vill lösa ett problem men saknar tid eller kompetens. Inom våra fokusområden systemintegration, business intelligence och företagsdesign erbjuder vi följande specialistroller:

  • Projektledare
  • Programledare
  • Förvaltningsledare
  • Arkitekt och designer
  • Utvecklare
  • Analytiker/statistiker
  • Testledare och testare
  • Mentor/expert
  • Utbildare