Roller

Ferrologic är verksamt inom tre huvudsakliga domäner:

  • Business Integration – BPM, mobilitet, integration, SOA
  • Analytics – BI, analys, data science, ETL, datalager, hantering av masterdata och kvalitet samt strategier kring detta
  • Enterprise Design – innovation, process- och informationsmodellering och företagsarkitektur

Vi erbjuder följande roller på Ferrologic:

  1. Domänspecialist – jobba som expert men mest ovanpå tekniken – förändringsledning, processutveckling, kravställning, analys och design
  2. Domän- och plattformsspecialist – jobba i projekt och uppdrag där tjänster och plattformslösningar levereras – på ledande plattformar från våra partner – krav, analys, infrastruktur, arkitektur, design, utveckling, test, förvaltning och support
  3. Domän- och ledningsspecialist – ansvara och driva projekt och åtaganden mot kund – projektledning, agila metoder, styrning, kompetenscenterledning

Vår strävan är att utveckla medarbetarna till specialister genom deltagande i projekt, utbildningar och att vi drar med varandra i kompetensutveckling. Att jobba i generösa team och lära av andra erfarna konsulter är en av våra framgångsstrategier. Knowledge. Shared är ett viktigt och kul motto för oss.