Varför Ferrologic

Ett företag i världsklass

Ferrologic är en organisation som blandar professionalism, kompetens och ödmjukhet. På så sätt får vi en långsiktighet i våra kundrelationer, och anställda som trivs och vill vara kvar länge. Vi väljer våra anställda med omsorg, för att säkerställa att de kommer att trivas och må bra hos oss samtidigt som de ska prestera enligt de krav och förväntningar som vi och våra kunder har. Det ska vara roligt, utmanande och lärorikt att jobba på Ferrologic. Och tillsammans ska vi vara bra på att förstå våra kunders utmaningar och kunna erbjuda bästa möjliga lösningar på dessa.

Kännetecknande för Ferrologic

Övergripande mål:

 • Vi vill vara prioriterad leverantör till våra kunder
 • Vi levererar mycket värde för pengarna
 • Vi ska vara en mycket intressant arbetsgivare

Kultur:

 • Vi är trevliga, ödmjuka och kompetenta
 • Vi hjälper varandra
 • Vi strävar efter balans i vardagen, mellan arbete och fritid

Helheten:

 • Alla som jobbar hos oss ska vara med
 • Ingen ska känna sig utanför
 • Individen, teamet och företaget är alla viktiga

Samklang:

 • Företaget ska ställa upp för anställda
 • Anställda ska ställa upp för företaget
 • Anställda och företaget ska ställa upp för kunden

Enkelhet:

 • Det ska vara lätt att göra affärer med oss
 • Vi anstränger oss för att undvika missförstånd
 • Vår kommunikation ska vara tydlig

Försprång:

 • Vi lär oss nytt, är nyfikna och ligger steget före
 • Vi är duktiga på att omvandla kunskap till återanvändbara koncept
 • Att utbilda och förkovra sig är en del av företagskulturen

Prestation:

 • Alla anställda strävar efter att bli bättre och utvecklas
 • Individens mål sätts utifrån förutsättningar och önskemål
 • Vi lägger stor vikt vid att säkerställa rätt kompetens i leveransen

Kvalitet:

 • Kvalitet ska vara på rätt nivå utifrån mål och behov
 • Vi matchar kundens behov med individuell kompetens för bästa leverans
 • Vi återanvänder och delar med oss av kunskap