Idéer & Lösningar

En sammanhängande informationshantering, processer och lösningar som fungerar väl över organisations- och systemgränser och att kontinuerlig förbättring byggs in i företagets verksamhet är vad vi dagligen arbetar med. Här beskrivs ett antal av de områden våra kunder anlitat oss inom. Gemensamt är att de fokuserar på vad kunden ville åstadkomma, förtydligar utmaningen, hur man principiellt löser denna typ av utmaning och refererar till kundcase. Du kan sortera beskrivningarna med hjälp av kategorierna till höger, klicka i en åt gången. Vi hoppas detta kan ge dig inspiration och idéer för din verksamhet.