Enterprise mobilitet

Situationen och utmaning

Idag förväntas alla moderna företag finnas tillgängliga i mobila enheter. Att knyta kunder närmare sig, etablera en längre och lönsammare relation och effektivisera interaktion genom att göra information tillgänglig mobilt är vanliga anledningar till mobila satsningar. Framtida mobillösningar är datadrivna och använder moln-API:er. Att lyckas med en mobil satsning handlar om att bygga lösningar i front-end och back-end på ett säkert, skalbart och integrerat sätt. Företag ligger i olika faser när det gäller mobilitet. Några har inte börjat, andra har inte kommit så långt och vissa är proffs. Nedan följer några vanliga frågeställningar.

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

Konceptet är nytt och vi behöver mer erfarenhet och kompetens för att bestämma strategi för realisering. Vi inser att mobila tjänster kan ge nya möjligheter och minska kostnader, men vi kan inte se något användningsområde för oss. Vi kan inte bara ”hitta på” en applikation. Affärskrav på snabba leveranser och låga kostnader gör det svårt att sätta upp egen infrastruktur och bygga en egen lösning. Att köpa en infrastrukturlösning är attraktivt, men vad ska vi köpa? Vilken väg ska vi välja? Riskbilden med extern exponering av data och funktionalitet är okänd eller svår att bedöma. Detta medför svårigheter med att få och ge klartecken.

Vad är strategiskt rätt att göra?

Kunskap: samla alla intressenter och kraftsamla runt erfarenheter av mobilitetssatsningar, koncept och strategi för realisering. Etablera en samsyn i er organisation kring detta område.

Affärscase: identifiera mobila möjligheter i era affärsprocesser och hur dessa kan medföra ökat värde samt uppskatta kostnad för realisering

Genomförande: återanvänd redan färdiga kommersiella lösningar, integrera dessa med interna lösningar. Gör det skalbart och säkert.

Säkerhet: gör en riskanalys som omfattar lösningsdesign och implementationsförslag baserat på era säkerhetskrav.

Vi har gjort detta förut

Vi har erfarenheter från marknadsledande bolag som alla satsar mobilt inom sina områden:

Svensk bank, utmaningen var att realisera en mobilbank, att gå från kravställning till en säker, skalbar och integrerad lösning för affärskritiska transaktioner för bankens kunder.

Försäkringsbolag, sakförsäkringar, utmaningen var att etablera en plattform för kommunikation med mobila enheter och moln-API:er som kan återanvändas av interna projekt. Att inte hela tiden uppfinna hjulet på nytt.