IoT management

Situation och utmaning

Internet-of-Things är sakernas internet och innebär att saker, människor och system kopplas ihop. I Internet-of-Things lösningar kopplas sensorer ihop, data samlas in och förs över och nytt affärsvärde skapas ur informationen genom analys, beräkning och visualisering

Nya affärsvärden ur Internt-of-Things lösningar finns vanligtvis inom följande område:
– Lägre kostnad för produkter och tjänster – ökad effektivitet i produktion, förebyggande underhåll och därigenom bättre utnyttjandegrad av tillgångar
– Ökat kundengagemang – ny kundservice, bättre kundservice och ökad kundlojalitet som följd
– Ökad försäljning – nya affärsmodeller, tillgångar som en tjänst och därigenom ökad konkurrensförmåga

Vilka förmågor önskas – problem med realisering

Gemensamma utmaningar för många IoT initiativ är hur man:
– skapar IoT lösningar som gör produkter smartare och med ett högre affärsvärde
– levererar värde snabbt – hur startar man smått och skalar i iterationer
– balanserar risk och innovation där man drar nytta av nya teknologier men får med sig de gamla och är fortsatt öppen och flexibel framåt
– finner och drar nytta av best practice, IoT metodologi och beprövade lösningar samt verktyg

Vad är ett strukturellt riktigt angreppssätt?

IoT kräver ofta ett multidisciplinärt angreppssätt då IoT påverkar både teknik och affär. Vi på Ferrologic hjälper kunder genom tjänster inom viktiga områden:
– Business Design och Innovation
– Information architecture
– Process och service design
– Data science, AI och Machine learning
– Visual analytics
– Information governance
– Connected solutions
– API och IoT arktiektur
– Hybrid och cloud integration
– Connected business strategy
– Master data management
IoT lösningar omfattar och innehåller ett antal olika delar. Dessa inkluderar sensorer, sensornära analys och beräkning, sensor till molnintegration, moln IoT applikationer, integration till enterprise applikationer, integration i affärsprocesser och till bundling av IoT tjänster med existerande tjänster och produkter samt prissättning

Vi har gjort detta förut?

Ferrologic har hjälpt ett antal kunder med tjänster runt IoT införande. Några exempel:
– Ett tillverkande bolag som redan hade IoT devices på sina produkter men som ville skala upp sin IoT affär och som behövde nya sätt att arbeta internt t.ex. anpassning av deras affärsprocesser för framtagning av IoT tjänster, informationshantering runt IoT och integration (bundling) av IoT tjänster tillsammans med existerande produkter
– Energibolag som via en IoT analysmodell identifierar defekta mätare av temperatur och flödesdata bland tusentals sensorer. Modellen arbetar utifrån en kombination sensor data och omvärldsdata.
– Tillverkande bolag som behövde en IoT arkitektur road map för att kunna skala deras IoT erbjudande på marknaden