Mobil Business Intelligence

Situation och utmaning

I dagens dynamiska affärsvärld behöver företagsbeslut fattas snabbt och precist baserat på den allra senaste informationen, oavsett vart man befinner sig. Med mobila enheter finns nu möjlighet att få färsk information från ett BI-system direkt on-the-go, i form av mobilt BI. Användande av mobila enheter inom företag innebär att de anställda kan röra sig utanför en skrivbordsmiljö och samtidigt ha tillgång till verksamhetssystem och den information som finns lagrad där. Även om ett företags ordinarie BI-lösningar är välintegrerade i verksamheten blir data snabbt föråldrade i pappersrapporter och presentationer, vilket leder till att företag ibland presenterar data som inte längre stämmer överens med verkligheten.

Genom att bredda användandet av beslutsstöd till smartphones och surfplattor ökar flexibiliteten och effektiviteten då information nås var som helst, när som helst. Att vara påläst, att ha senaste informationen och därigenom ge ett professionellt intryck är starka drivkrafter hos användare av mobilt BI. Målgrupper för mobilt BI är ofta beslutsfattare på hög nivå, andra ansvarsroller i organisationen och säljare eller andra grupper som inte är bundna till en kontorsplats.

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

En utmaning för många IT-organisationer är att realiseringen av mobilt BI tar väldigt lång tid, med allt från verktygsval till implementation av en fungerande lösning. Realiteten är dock ofta att en mobil implementation är en relativt liten insats i förhållande till all insamling, tvättning och lagring man redan sedan tidigare genomför. Dock är det en utmaning att förstå den möjlighet till ökat användande och därmed ökat värde som mobil BI kan innebära. Ofta tror man att det skulle innebära mer jobb än det faktiskt gör och prioriterar därför ned sina mobila önskemål.

Mobila enheter löper också i viss mån en större risk att bli stulna, tappas bort eller lämnas oövervakade än vad en dator gör. Säkerhetsaspekten kring mobila lösningar enheter är därför viktig.

Bring Your Own Device-trenden fortsätter, vilket medför utmaningar i att utveckla och förvalta stöd för flera hårdvaru- och mjukvarukonfigurationer.

Vad är det strukturellt riktiga angreppssättet

En viktig insikt är att man inte ska hantera en implementation av mobil BI som ett traditionellt BI-projekt. Istället ska man tänka sig en långsiktig resa, ett program, med många små steg. Eftersom det är ett nytt område för många är det inte säkert att man har slutmålet helt klart för sig. Börja då istället med en avskild nytta till en liten grupp och bygg vidare därifrån.

Kör en pilot och utvärdera! Låt några slutanvändare testa ett par månader. Det är väl investerad tid.

Välj en plattform som passar in i den befintliga verktygsfloran och har en framtidssäkrad arkitektur. Vill man ha stöd för olika typer av smartphones och surfplattor måste det kontrolleras. Viktigt är också att tänka på att inte öka förvaltningsbördan i onödan. Många mobila plattformar är väldigt välintegrerade med traditionella BI-verktyg, något som innebär att man kan fortsätta producera innehåll på samma sätt som tidigare.

Mobil BI handlar inte om att ta det man redan har och krympa det till ett mindre format. Det får inte plats och kommer bli svårt att se. Man behöver designa i många lager med mycket borrande i hierarkier. När arbetsytan är liten har man mycket mindre felmarginal när det kommer till dåligt genomtänkt design. Man behöver vara mycket noggrannare med att allt innehåll är på rätt plats och att man kan navigera processorienterat genom informationen.

Fundera på om man vill köpa detta som en tjänst eller vill integrera detta som en del i er existerande IT-infrastruktur. Många plattformar finns idag som molntjänster med i stort sett samma funktionalitet som en lokal installation innebär.

Interaktion med andra appar på en smartphone är en viktig fördel. Geografisk information, kamera, e-post etc. går ofta att utnyttja i en mobil BI-applikation.

Vi har gjort detta förut

Vi har hjälpt kunden att implementera en omfattande ledningsapplikation baserad på frekvent uppdaterad operativ information och försäljningsinformation.

Kunden har nu ett verktyg i vilket man kan identifiera aktuell status snabbare än tidigare och agera på oväntade resultat direkt. Ledningen har en gemensam och uppdaterad bild av läget: en bild som inte är beroende av var man befinner sig eller är beroende av riskfyllda manuella rutiner för att sammanställa dags- och veckorapporter.

En framgångsfaktor har varit att arbeta i små steg och med ett litet omfång i taget. Första fungerande versionen var på plats efter tre veckor. Tillsammans med kunden har vi sedan dess fortsatt att bygga ut funktionalitet till ett läge där vi nu fyller väldigt många behov i en applikation.