Produkter och mjuka tjänster

Situation och utmaning

Nya mjuka tjänster som komplement till de hårda erbjuder fordonsindustrin nya möjligheter att knyta kunden närmare sig och öka förtjänsten över fordonets livslängd.

Inom tillverkningsindustrin där fordon och utrustningar säljs till kund är problemet ofta att marginalen i affären sjunker över tid på grund av konkurrens. Eftermarknaden med serviceerbjudanden blir allt viktigare för lönsamheten. Ett sätt att utveckla eftermarknadserbjudandet är att samla in information om fordonet och utrustningens användning och automatiskt skicka denna till en central server (till exempel via telematik). Med denna informationsdatabas som grund kan man ta fram eftermarknadserbjudanden som är baserade på den faktiska användningen av fordonet eller utrustningen.

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

Det är inte helt enkelt för en organisation som är van vid produktutveckling av ”hårda produkter” (fordon, reservdelar, utrustning, utbildning) att ta fram tjänstepaketering baserad på användningsdata. Existerande verktyg (PDM) stödjer inte tjänsteframtagning på ett tillfredsställande sätt och eventuellt behöver andra IT-system förändras för att hantera alla kunder, ta betalt och aktivera nya tjänster. Man introducerar en ny affärsmodell som liknar den inom telekombranschen (avtal, abonnemang, slutkund) och det ställer nya krav på både processer och IT-system.

Vad är det strukturellt riktiga angreppsättet?

Hur går man då till väga? Affärsverksamheten behöver ofta hjälp med att på ett verksamhetsdrivet sätt strukturera hur man vill jobba. Det behövs någon som underlättar och leder förändringsarbetet. Initiativen kring vilka tjänster som ska tas fram kommer dock från den egna verksamheten. Att utgå från ett blankt papper är att uppfinna hjulet på nytt. Istället kan en kombination av standarder och praktisk erfarenhet från andra branscher (exempelvis telekom) vara bra utgångspunkter. IT behöver en kravspecifikation som kan hålla komplexa samband mellan affärsprocesser och IT-system som grund för förändringsarbete kring en IT-realisering. Här duger det inte med ”function and features”, utan det krävs process- och informationsstrukturer med relationer som enklast representeras i ett modellverktyg.

Vi har gjort detta förut!

Ferrologic har stöttat en stor svensk och internationellt verksam fordonstillverkare med strategi och genomförande av just sådana utmaningar i eftermarknadserbjudandet. Vi har tillsammans med företaget kartlagt och modellerat behoven och lämnat över en kravställning för vidare IT-realisering.