Uppgraderad integration

Situationen och utmaning

Många företag har idag olika typer av teknologier och lösningar för att att integrera applikationer inom företaget och mellan företaget och dess affärspartner. Ofta har företaget investerat i plattformar för integration och vill standardisera integrationsarbetet till en teknologiplattform.

Integrationsplattformen är en mjukvaruplattform som kan liknas vid en verktygslåda. Integrationer som utvecklas använder förmågor i plattformen. Ibland gör leverantören större förändringar i plattformen, nya moduler tillkommer och grundläggande standarder ändras som teknologin måste anpassa sig till.

Ibland har integrationsplattformen blivit föråldrad och stödjer inte längre behov som verksamheten och IT har. Då kan det vara läge att välja en ny plattform och migrera över existerande integration till den nya plattformen.

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

Ofta blir nyanskaffning eller migrering av integrationsplattformen nedprioriterad i konkurrens med andra projekt. Många företag drar sig för kostnaden och upplever att vinsterna är för oklara för att rättfärdiga investeringen.

Företaget väljer att förvalta de existerande integrationerna utan ansats till ett nytt grepp med nya möjligheter. Man väljer aktivt bort ny funktionalitet i en ny plattform och väljer eventuellt att inte uppgradera existerande plattform. Man hamnar därför ofta i en personberoende situation där ett fåtal personer kan plattformen och lösningarna.

Det mest uppenbara problemet blir till slut att supporten upphör och att inte den inte går att förlänga. Till slut faller hårdvaran för åldersstrecket och då står man inför ett affärskritiskt projekt med hög risk då allt är gammalt och i värsta fall ej dokumenterat.

Vad är det strukturellt riktiga angreppsättet?

Man måste ha förståelse för att integrationsplattformen är en vital och integrerad del av IT-landskapet som måste uppgraderas och versionshanteras som alla andra applikationer.

Utvärdera nya plattformens möjligheter och identifiera värdefulla förbättringar (affärsmässiga och tekniska) och på så sätt ta fram ett bättre underlag för beslut.

Migrera genom en förberedande analys, arkitekturdefinition, kodmigrering, automatiserad testning och till sist överlämning till drift. Uppdaterade testfall och en testmetodik gör nästa migrering avsevärt mycket enklare.

Vi har gjort detta förut!

Vi har fått förmånen att hjälpa många framgångsrika företag med migreringsarbete av integrationsplattformar.

En bank i södra Sverige lyfte sin integrationsplattform till en ny versionsnivå. Migreringen omfattade ungefär 400 integrationsflöden. Ferrologic tog hela projektansvaret, analysarbete, kodmigrering, testning och överlämning till drift. Dubblerade miljöer under migreringsfasen.

EDI-plattformen hos en större detaljist hade fallit för åldersstrecket och behövde implementeras i en ny plattform. Cirka 1000 flöden skulle migreras, vissa direkta kopplingar och andra via så kallade VAN-tjänster. Ny arkitektur, ny design av alla flöden, ny infrastruktur, nya ramverk och automatiserade tester möjliggjorde en lyckad migrering av Ferrologic.