Affärsnyttan med Hadoop

Detta webinar beskriver i all sin enkelhet Hadoop ur ett verksamhetsperspektiv. Hadoop bör ses som en ”disruptive technology” inom DW, BI och analys. Vilka egenskaper och förmågor har Hadoop-ramverket, och vad betyder det för verksamheten? Vilka businsess cases öppnas upp, och hur kan man tänka för att komma igång?