Tillväxtgenvägen

Affärsinnovation i svenska tillväxtföretag

En förstudie av nydanande affärslogik inom svenska tjänsteföretag