Informations- modellering

Ta greppet om begreppen, det värdefulla materialet som förädlas i företagets processer.