Mobilt säljstöd

Välkommen!

Här har vi samlat lite material som är utbildande, ger underlag till reflektion och har innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter kring mobilt säljstöd.

Intressant säljrelaterad information
som kan visas i surfplatta: Försäljning per månad

 • kund- och prisavtal
 • fakturering och fullgjorda leveranser
 • betalningar per kund
 • priser för olika produkter
 • marginal per produkt och kund
 • företags- och produktpresentationer
 • kundinteraktion via flera kanaler
 • finansiell information

Här kan du se en referensfilm om mobilt säljstöd: kundcase Ceva Santé

SJ Ref case 2

Till höger en skärmdump från en stor tågoperatör. Verksamhetsledningen använder ett mobilt IT-stöd i iPads för att följa upp verksamheten. Levereras som en tjänst, dvs. kunden köper hela tjänsten för en fast månadskostnad.

Att få grepp om Enterprise-mobilitet är en utmaning för de flesta organisationer.

 • MDM, MAM och MCM hanteras bra av plattformslösningar för detta.
 • Appar mot standardsystem köps bäst direkt från applikationsleverantörerna.
 • Skräddarsydda appar med utvecklingsramverk:
  mstr-mobile-top-differentiators