Om oss

Ferrologic stärker våra kunders förmåga att skapa värde ur information. Vi gör det genom att stärka deras förmåga att skapa automatiserade processer, uppkopplade produkter och digitala tjänster i världsklass.

Affärsområden: Enterprise Design, Connected Business, Strategic Analytics och Analytics.

Affärsidén är att vara lokalt närvarande och erbjuda specialisttjänster med högt kunskapsinnehåll och hög kvalitet.

Vi har verksamhet i Norden och Benelux-området med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Bryssel.

Kunderna finns inom offentlig sektor, statliga verk och privat sektor, fordonsindustri, bank och finans, distribution, energi, försäkring, tillverkning, handel och telekom.