Affärsidé

Ferrologic ska på våra marknader och fokusområden vara en ledande lokal leverantör med fokus på affärsutveckling,verksamhetsutveckling och IT samt innovation, transformation och realisering.

Marknader:

 • Norden
 • Benelux

Våra fokusområden är:

 • Innovation, affärsutveckling samt verksamhetsutveckling och IT
 • Processdesign (Astrakan, Lean) och informationsdesign (Direktmetoden)
 • Mobilitet (API, arkitektur) och Business Process Management-system (BPMS)
 • Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och integration (ESB, B2B, EAI, BAM, BPM)
 • Business Intelligence (ETL, DW, BI) och Business Analytics (statistisk analys)

Lokal ledande leverantör genom att:

 • Med affärerna i fokus leda affärsstrategi och verksamhetsutveckling
 • Med verksamhetens processer och informationshantering i fokus leda förändringsprojekt både på verksamhets- och IT-sidan
 • Med hög grad av specialisering erbjuda gediget kunskapsinnehåll, hög kvalitet och kort tid till marknad för de projekt och lösningar vi levererar
 • Kombinera domänexpertis med plattformskunskap från ledande mjukvaruleverantörer och därigenom ta fram branschledande IT-lösningar
 • Erbjuda en kombination av lokala experter och medarbetare från våra EU-partner i andra länder för anpassade leveransteam
 • Erbjuda kostnadseffektiva helhetsåtaganden inom projekt, förvaltning och support