Partner

Ferrologic har mångåriga partnersamarbeten med en handfull välrenommerade bolag inom våra fokusområden. Exempel på partner är:

SoftwareAG

Leverantören av de ledande plattformarna Alfabet, Aris och webMethods. Ferrologic har varit partner till Software AG sedan 2003. För mer information om Software AG, www.softwareag.com

Oracle

Ett av världens största mjukvarubolag som fokuserar på applikationer, databaser och mellanprogramvara. Ferrologic är en Guld Partner inom Fusion Middleware Service Oriented Architecture. För mer information om Oracle, www.oracle.com

Microsoft

En ledande leverantör av kontorsprogramvara, företagsapplikationer och mellanprogramvara. Ferrologic är partner med fokus mot Azure och BizTalk. För mer information, www.microsoft.com

SAS Institute

SAS Institute är ledande på lösningar för beslutsstöd med avancerad analys (Business Analytics) och är den största privatägda leverantören inom Business Intelligence. För mer information om SAS Institute, www.sas.com

MicroStrategy

MicroStrategy erbjuder programvara för integrerad rapportering, analys och övervakning som gör det möjligt för företag att analysera data och fatta bättre affärsbeslut. MicroStrategy är även ledande när det gäller Mobil BI. För mer information om MicroStrategy, www.microstrategy.com

Edifecs

Edifecs levererar verktyg för att stötta B2B-integration, som t.ex. framtagande och testning av EDI-riktlinjer, partner management etc. För mer information, se www.edifecs.com

Sparx

Sparx är leverantören av Enterprise Architect-verktyget (EA) för modellering av tillgångar inom ett företag. Typiska tillgångar är organisation, ansvar, processer, information, tjänster, applikationer och infrastruktur. För mer information, se www.sparxsystems.com.au/