Partner

Ferrologic har mångåriga partnersamarbeten med en handfull välrenommerade bolag inom våra fokusområden. Exempel på partner är (alfabetisk ordning):

Amazon web service (AWS)

Amazon Web Services erbjuder pålitliga, skalbara och prisvärda molntjänster. Ferrologic utvecklar och driftar applikationer i AWS. För mer information, se www.aws.amazon.com

Google – Apigee

Apigee är en moln API plattform. Googles plattform är en av världens ledande molnplattformar. Ferrologic har jobbat med Google Apigee sedan 2015. För mer information om Apigee, www.apigee.com

Microsoft Azure

En ledande leverantör av kontorsprogramvara, företagsapplikationer och mellanprogramvara i molnet. Ferrologic är partner med fokus mot Azure. För mer information, www.azure.microsoft.com

SAS Institute

SAS Institute är ledande på lösningar för beslutsstöd med avancerad analys (Business Analytics) och är den största privatägda leverantören inom Business Intelligence. För mer information om SAS Institute, www.sas.com

SoftwareAG

Leverantören av de ledande plattformarna Alfabet, Aris och webMethods. Ferrologic har varit partner till Software AG sedan 2003. För mer information om Software AG, www.softwareag.com

Sparx

Sparx är leverantören av Enterprise Architect-verktyget (EA) för modellering av tillgångar inom ett företag. Typiska tillgångar är organisation, ansvar, processer, information, tjänster, applikationer och infrastruktur. För mer information, se www.sparxsystems.com.au/

Ubisecure

Ubisecure är en ledande leverantör av Customer Identity Access Management (cIAM) plattformar. Förenklar interaktionen mellan individer, organisationer och sakernas internet. För mer information om Ubisecure, www.ubisecure.com