Återanvänd kunskap

Utmaningen

En stor fordonstillverkare hade utmaningen att kunskapen fanns hos enstaka medarbetare, vilket ledde till stora förseningar då dessa ofta var de mest upptagna. Att få tillgång till deras kunskap och boka in dem på möten kunde ta flera veckor. Den kunskap som efterfrågades var allt från hur processen såg ut till hur olika system var integrerade och hur databasen såg för ett visst system. Organisationen satt mycket i möten istället för att arbeta med att lösa sina uppgifter, vilket skapade en ineffektivitet.

Implementationen

Ett modellarkiv (EA-repositorium) designades och en styrningsprocess etablerades för att godkänna modeller och flytta dem till den gemensamma delen. Detta bidrog till modellernas kvalitet och gjorde dem tillgängliga för andra inom organisationen. Modellerna publicerades också på företagets intranät för att göra dem lättåtkomliga. Många modeller blev snabbt verksamhetskritiska och användes av många vitt skilda avdelningar.

Resultat

Resultatet blev att projekten återanvände gemensamma modeller som beskrev kunskapen vilket resulterade i ett minskat personberoende. Resultatet blev också kortare leveranstider och högre kvalitet. Det blev enkelt att på ett möte ta upp önskad modell på skärmen och själv ta reda på det man var ute efter. Genom att länka modeller till andra informationskällor blev modellerna ett nav när man söker information.