On/Off boarding lösning

Utmaningen

Telekomoperatören har många anställda medarbetare och personalomsättningen är relativt hög. För att anställda snabbt ska bli produktiva är administrationen av användarrättigheter en viktig del. Man vill minimera ledtider för åtkomst till system, arbetsplatsutrustning och andra resurser när anställda börjar, slutar eller byter jobb internt. Syftet med projektet är att migrera den gamla lösningen för åtkomsthantering till en ny modern BPMS. Samtidigt ta fram en ny generell BPMS-arkitektur och riktlinjer för framtida BPMS-användning inom bolaget. En av utmaningarna är att mycket av kunskapen finns i huvudet på ett fåtal anställda och att dokumentation inte är uppdaterad.

Implementation

Analyserat den nuvarande lösningen och tagit fram en förbättrad design, konsoliderat överflödiga delar och definierat gemensamma komponenter. Återanvänt design av tjänster, processer och GUI:n där det varit möjligt. Integrerat ny lösning från Microsoft kallad FIM för att ytterligare automatisera ”Grant System Access”-processen.

Leveransen från projektet består av följande övergripande delar. En plattform för att exekvera processer, ett ramverk för ärendehantering och roll/grupphantering och ett GUI-ramverk för en portalbaserad lösning.

Specifika processer för åtkomst till system, arbetsplats och personlig utrustning vid anställning och avveckling av personal.

Resultat

Resultatet är en lösning vilken är indelad i följande delar:

  • Stabil BPMS-plattform och -arkitektur
  • Informationsmodell som håller all användar- och åtkomstinformation
  • 10-15 automatiserade processmodeller
  • Tjänster för att hantera all logik och databasinteraktion
  • En tillståndsmotor för att hantera all manuell interaktion med processerna
  • Grafiskt användargränssnitt för slutanvändare
  • Övervakning av både BPMS-plattform och exekvering av processer