IoT i Containerterminal

Utmaningen

Kunden är en av de ledande containeroperatörerna i Antwerpen och erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa containertjänster. Deras verksamhet omfattar en gateway terminal, en terminal för containerunderhållstjänster och en integrerad järnvägsterminal.

I containerterminalen lassas och lossas de största fartygen i världen. Därefter omlastas containers för vidare transport på lastbilar, tåg och pråmar. En stor flotta av hamnkranar, grensletruckar och gaffeltruckar används för container hanteringen.

Containerverksamhet är logistiskt komplicerad och kräver avancerad processoptimering t.ex. för att minimera antalet containerförflyttningar. Vidare måste utrustningen för hantering av containers ha en hög tillgänglighet.

Syftet med Internet of Things (IoT) projektet var att samla in driftsdata från utrustning som hanterar containers och visualisera denna data. I förlängningen skall informationen användas för att minimera underhållskostnader.

Implementationen

Projektet har levererat en fungerande IoT lösning implementerad som en hybrid arkitektur med on-premise komponenter och en IoT lösning i molnet.

IoT dataflöden
Projektet fokuserade på att hämta data från olika typer av datakällor och integrera dessa med molnet. Regelbaserade modeller larmar ifall sensor data är utanför giltiga områden. Larm och sensordata visas i webbaserat användargränssnitt. Rapporter kan plockas ut.

Komponenter i IoT lösningen
– Sensorer och information från lyftfordon t.ex. mätning av fordonshastighet, vertikal lyfthastighet, antalet förflyttade containers och mer
– IoT Gateway server för integration mellan sensorer och IoT molnapplikationen
– Fältbuss till internet-konverterare för PLC kopplade sensorer
– SoftwareAG Cumulocity IoT molnplattform
– Webbaserat grafiskt användargränssnitt

Scrum användes som ett ramverk för agil mjukvaruutveckling under projektet.
– Sprint 0: Projekt initiering – planering och kick-off
– Sprint 1: Installation – hårdvara för att integrera den gamla världen med den nya. Testning definierades
– Sprint 2: Sensorer & integration – konfiguration av sensorer i IoT molnapplikationen (definition av typ, omfång och eventuella gränsvärden för larm)
– Sprint 3: Instrumentpanel & visualisering – inbyggda widgetar i IoT plattformen användes för att snabbt kunna färdigställa ett professionellt gränssnitt

Resultatet

Ferrologic har designat och implementerat en fungerande IoT end-to-end lösning för att hämta rörelse- och tekniska data från kranar och fordon, konfigurerat en IoT molnapplikation och skapat instrumentpanel i IoT lösningens webbgränssnitt för att visualisera hastighet, däckstryck, kranstatus felmeddelanden och mer. IoT lösningen kommer att kunna implementeras på alla fordon och utrustningar.