Informationsstyrning

Utmaningen

Utmaningen för telekomoperatören var att skapa gemensamma definitioner innan deras mer avancerade kundhantering fanns på plats. Ett flertal CRM-system inom koncernen försvårade implementation och uppföljning. För att få en enhetlig struktur och kunna implementera ramverk behövdes gemensamma informationsdefinitioner och en samsyn måste etableras. En styrningsprocess för informationen behövde också implementeras.

Implementation

Vid genomförandet har stort fokus legat på att etablera en verksamhetsdriven syn. I projektet har man utgått från halvfabrikat och operatörens data i ”halvfärdiga” modeller som förberetts före workshopar.

Resultat

Projektet har levererats i olika iterationer med välavgränsade domänområden i varje iteration. I projektet har följande etablerats:

  • En informationsstyrningsprocess för både IT- och affärssidan
  • En metamodell bestående av informationsmodell – dimensionsmodell – datamodell – fysisk modell
  • Rolldefinitioner för Business Entity Owner, Data Steward, Data Maintainer och Data Custodian