Mobil business intelligence

Utmaningen

Kunden har under lång tid samlat information och byggt gedigna datalager och BI-system. Man har dock inte lyckats lyfta intresset för informationen i speciellt många delar av organisationen och speciellt inte uppåt till koncernledning och styrelsen. För att adressera detta ville man hitta möjligheter att presentera beslutsstödsinformation på ett mer tilltalande sätt.

Medarbetare brukade skicka e-post med statiska rapporter i PowerPoint- eller Excel-format mellan varandra. Detta har lett till förvirring då man suttit med olika versioner. Dessutom har uppdateringsfrekvensen varit för låg och rapporterna svåra att tyda.

En ytterligare utmaning man ville hantera var att förändringshastigheten har varit väldigt låg. Frustrationen över att inte kunna se effekter av verksamhetsförändringar i tid har drivit på beslutet att hitta ytterligare ett sätt att samla och presentera information på.

Implementation

Den generella rekommendationen då man bygger en mobil beslutsstödslösning, speciellt om det är första försöket, är att börja i liten omfattning, samt hitta något som ger värde snabbt. Vi hade första versionen på plats efter tre veckor.

Denna version har sedan dess itererats fram till dagens nivå som är en bred informationskälla med både finansiell information, HR-information och operativ information. Utformningen är helt anpassad efter kundens specifika önskemål – något som inte hade varit möjligt utan de obegränsade designmöjligheterna i MicroStrategys mobila plattform.

I form av en molntjänst agerar Ferrologic värd för dataförsörjning, lagring, strukturering samt applikationstjänster. Lösningen ger kunden en stor frihetsgrad, men detta skulle inte vara möjligt utan det faktum att vi på Ferrologic alltid håller kundeffekt och snabbhet som högsta prioritet.

Resultat

Genom att använda surfplattor, som förekommer frekvent på ledningsnivå, som plattform har vi lyckats skapa ett bredare intresse för att leda med hjälp av Business Intelligence. De nya visualiseringsmöjligheterna gav redan efter ett par veckor insikter som saknades tidigare. Användarna har nu tillgång till dagsfärsk information när helst de önskar, och alla ser alltid samma data.

En positiv bieffekt är att förändringshastigheten är kraftigt förbättrad. Ofta implementeras viktiga förändringar månader innan de syns i de traditionella beslutsstödssystemen.