Open Banking PSD2

Utmaningen

Kunden är ett stort internationellt finansiellt IT-företag som erbjuder såväl tjänster som lösningar för finansiella kunder. Bolaget ägs av sina medlemmar som också är dess kunder. EUs Payment Services Directive PSD2 skapar ett behov av att öppna upp bolagets IT system så att medlemmarna kan komma åt sina egna data genom väldefinierade, stabila, säkra och robusta API:er.

De öppna API:er kommer att skapa:
– ökad flexibilitet och ge kortare ”time to market” vid medlemsdriven utveckling av system där medlemmarnas egen information från IT-företagets back-end system skall användas
– ett ramverk för medlemmar att snabbt och effektivt utveckla och skapa nya innovativa lösningar ovanpå exponerade API:er från IT-företaget.
– en samling väldefinierade, stabila, säkra och robusta API:er som kan användas internt av IT-företagets egen utveckling av innovativa lösningar

Implementation

Syftet med projektet är att implementera en API management (APIM) lösning med tillhörande governance struktur. Detta för att skapa åtkomst av API:er, förenkla medlemmarnas användning, att kontrollera och förvalta exponerade API:er och att kontroller, övervaka och säkra trafiken i realtid

Implementations projektet fokuserar på:
– API arkitektur
– Infrastruktur
– APIM plattform
– Back-end interfaces
– APIM plattform best practices
– API säkerhet och integration med IAM plattform
– API design guidelines
– APIM platforms administration
– APIM platforms roadmap
– Go live med utvecklar portal
– Go live med FinTech bolag

Resultat

En väl fungerande APIM lösning som omfattar API Management, API utvecklarportal och en API Gateway och en aktiv förvaltning.

Fördelar:
– Välstrukturerad, väldokumenterad, robust och säkra API:er
– Enkel åtkomst och översikt över publicerade API:er
– API:er som kan återanvändas
– Förvaltning av API:er
– Individuell kontroll och analytisk förmåga per medlemsföretag
– En säkerhetsmodell med en holistisk ansats oavsett digital kanal