Statistikportal

Utmaningen

Stockholms stad bestämde sig för att effektivisera och modernisera sin statistikportal så att fler stockholmare kunde ta del av den statistik som samlas in om dem. Uppdraget bedrevs åt Stockholms stad tillsammans med vår kund, Sweco Eurofutures.

En utmaning var att bygga en lösning för både den mer erfarna användaren samt mindre vana användare av statistik och väcka deras intresse för statistik om Stockholm.

I den tidigare lösningen lästes text- och Excel-filer in med hjälp av en SAS Institutes-lösning, transformerades och kontrollerades innan de laddades in i Oracle-databaser. Statistiken presenterades på webben med hjälp av en egenutvecklad applikation i .asp. Därför var en annan utmaning att förenkla administrationen samt att gå från en lösning byggd på flera plattformar till enbart en plattform för att därigenom spara in licenskostnader.

Implementation

En förstudie genomfördes för att se vilka behov som fanns. Utifrån de behoven och kraven byggdes en webblösning som baseras helt på SAS-plattformen. Precis som tidigare läses rådata in, transformeras och kontrolleras, men data lagras nu i SAS istället för Oracle. Den största förändringen gjordes i steget från databas till webb och hur data presenteras på webben. För att få en flexibel webblösning som lätt kan appliceras på t.ex. andra kommuner, skapades en generisk datamodell som är lätt att bygga vidare på.

Webblösningen består av en SAS-portal tillsammans med SAS BI Dashboards och SAS Stored Processes. För att få en enhetlighet integrerades portalen i kundens redan existerande CMS-system. Eftersom arbetet genomfördes i nära samarbete och tillsammans med kunden hade vi en kontinuerlig kunskapsöverföring och en smidig överlämning vid projektets slut.

Resultat

Stor vikt har lagts på att den nya lösningen ska bli mer visuell och statistiken ska vara enkel att ta till sig för en sällananvändare, samtidigt som den ska vara möjlig att tränga djupare in i för den som är mer intresserad. Vi byggde en lösning som med en modern och dynamisk layout presenterar offentlig statistik på Stockholms stads hemsida. Tack vare omstrukturering av bakomliggande datahantering kan idag dessutom både tid och pengar sparas. Ferrologic stod också för lösningsdesign, teknisk projektledning, specialistkompetens på SAS-plattformen samt utbildning och mentorskap för Swecos personal.

Besök http://www.statistikomstockholm.se/ för att se resultatet.