Affärsverksamhet

Ferrologic erbjuder tjänster med ett kombinerat perspektiv på både verksamhet och IT. Vi hjälper kunder att transformera sin verksamhet och realisera lösningar.

Här har vi samlat Ferrologics tjänster som primärt riktar sig till dig som jobbar inom den affärsnära delen av ert företag. Våra seniora konsulter har lång erfarenhet av att underlätta förändringsarbete med ett verksamhetsfokus. Dessa tjänster handlar om att gå från ett as-is-läge till ett önskat to-be-läge.

Karaktäristiskt för företag som är intresserade av dessa tjänster är att de ofta har en komplex verksamhet som ofta involverar många slutkunder och affärspartner samt att IT är en viktig del av deras verksamhet.