Advanced Analytics

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Advanced Analytics (AA) är en kombination av färdigheter, teknologier, applikationer och processer som används av organisationer för att få inblick i sin verksamhet med hjälp av data och statistik. Advanced Analytics används för att utvärdera hela organisationens verksamhet, eller delar av den såsom försäljning, marknad, produktutveckling och kundservice.

Med hjälp av data, statistik och kvantitativ analys kan förklarande eller prediktiva modeller byggas och användas som underlag för olika typer av beslut. Analyserna kan användas som underlag för mänskliga beslut eller för fullt automatiserade beslut.

Advanced Analytics är närbesläktat med Business Intelligence, men när BI kan besvara frågor som vad som hände, hur många, hur ofta etc. kan AA besvara frågor som varför händer detta, vad händer om dessa trender fortsätter, vad kommer hända härnäst (förutsäga) eller vad är det bästa som kan hända (optimera).

Det finns många olika exempel på hur AA kan användas i en verksamhet för att stärka den och göra den bättre eller effektivare. Inom marknadsanalys kan Advanced Analytics bidra till att öka effektiviteten i marknadskampanjer genom att identifiera relevanta målgrupper och kontinuerligt följa upp hur effektiva olika kampanjerna är.

Att hitta kunder med bedrägligt beteende eller beräkna risken för att ett lån inte kan betalas tillbaka är exempel på AA inom riskanalys.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

På Ferrologic erbjuder vi ett antal olika tjänster och dessutom ett flertal paketerade erbjudanden inom Advanced Analytics

 • Strategier för Analytics
 • Roadmap till det analytiska företaget
 • Modellering för analysprocesser
 • Projektledning
 • Upphandlingsstöd
 • Statistik- och analystjänster
 • Utbildningar: Tillämpad Advanced Analytics steg 1 och 2, Data Scientist
 • Resursförstärkning
  • Kundanalys
  • Riskanalys
  • Advanced Analytics / Data Scientist
  • AA-specifik projektledning

Vi har verktygskompetens främst inom SAS®Software, R, MicroStrategy, Roambi, Teradata, SAP Business Objects, Python, Scala och Microsoft.

Hur gör vi?

Vi har seniora konsulter med lång erfarenhet som stöder våra kunder med AA-tjänsterna