Affärsstrategi och verksamhetsutveckling

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Enkelt uttryckt handlar det om att besvara frågan:
– Vart vill vi och hur kommer vi dit?

Ferrologic har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder att nå deras affärsmål på resan mot deras vision. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet utifrån strategiska frågeställningar, konkurrenssituation, behov, beslutsunderlag och relevant affärsinformation.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Våra konsulter har arbetat både strategiskt och operativt med att skapa lönsam tillväxt hos våra kunder. Har du behov av att bättre strukturera verksamheten, affärsmål, strategier och organisation så har vi en kraftfull uppsättning verktyg. På ett enkelt och tydligt sätt kan vi stödja er ledningsprocess. Några områden där vi har goda referenser:

  • Lönsamhetsanalyser
  • Kundsegmentering
  • Affärsinnovation
  • Kunderbjudandeutveckling
  • Tjänstepaketering och mjuka tjänster
  • Kunddrivet utvecklingsarbete
  • Förändringsprocesser
  • Tillväxtstrategier
  • Ledningsrevisioner

Hur gör vi?

Inom flertalet områden har vi kapacitet att arbeta hela vägen från idé till genomförande. Med våra kompetenser inom Enterprise Design, Business Intelligence och Business Integration har vi också det som krävs för att etablera det systemstöd som kan behöva byggas.