Verksamhetsdriven kravställning

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Ledningen, kunder, partner och myndigheter ställer krav som leder till ett förändringsbehov. Ofta innebär det att personal ska jobba på nya sätt och att IT-stödet behöver anpassas. En utmaning är då att förstå vad som måste ändras, vad som kan vara kvar, vad som måste fasas ut och vad som ska skaffas nytt.

Tjänsten verksamhetsdriven kravställning riktar sig till personal som har på sitt ansvar att ta fram en verksamhetsdriven kravspecifikation. Tjänsten passar när man vill ha ett metodstöd kring hur detta kan göras, när man vill ha ett resultat som IT-sidan förstår och när man vill ha resultatet dokumenterat på ett modernt sätt i ett verktyg som kan hantera komplexa samband.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Om förändringsbehoven kommer att påverka hur människor arbetar måste behovsanalysen och kravinsamlingen vara verksamhetsdriven. Frågeställningar som blir viktiga är hur man kommer vilja jobba framöver, hur de nya arbetsflödena ser ut och vilken information som måste kunna hanteras för att utföra jobbet.

Ferrologic tar fram detta framtida arbetssätt ur verksamhetsprocesser och informationsstrukturer och med det som underlag formuleras kraven.

Hur gör vi?

Vi jobbar i workshopar och i intervjuform med medarbetare i produktionen. Vi tar fram halvfabrikat baserat på publika och branschspecifika ramverk och kundens grunddata från sina källsystem. Vi dokumenterar också arbetet och åstadkommer en spårbarhet mellan krav och arbetssätt genom dokumentation i modellverktyg.

Vårt fokus på de verkliga behoven och vår långa erfarenhet av området säkerställer kvalitet och effektivitet i arbetet.