Öppen Innovation

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Att ta tillvara innovativa idéer kan vara en förutsättning för organisationens utveckling och förmåga att överleva på lång sikt. Utmaningen är att etablera en kultur inom företaget som stimulerar till innovation och bidrar till företagets långsiktiga utveckling. Denna tjänst riktar sig till dig som vill etablera innovation som en naturlig del av den dagliga verksamheten i din organisation.

Vad kan man åstadkomma med innovation?

Omvärlden förändras snabbare och snabbare. Ny teknik påverkar oss och det gäller att dra nytta av nya möjligheter. Det kan upplevas svårt att hänga med. Innovation används ofta inom produktutveckling, men mer sällan utanför utvecklingsavdelningen. Det kan finnas förslagslådor och ibland uppmuntras och genomförs förbättringar baserat på förslag. Antalet förslag i förslagslådan är ofta ganska få. Man upplever att kunskapen i verksamheten och medarbetarnas innovationsförmåga endast delvis tas tillvara. Inom större organisationen behöver vi stöd för att hantera tusentals innovativa idéer och därför har vi valt att samarbeta med Hype Innovation som är ledande på detta område. Hype gör det möjligt att arbeta med innovation som man gör i sociala medier och arbeta med öppen innovation.

Hur gör vi?

För att lyckas med innovation behöver vi beakta följande:

  • Ledningen måste vara engagerad i innovation och uppmuntra den
  • Kulturen ska stimulera till och skapa förutsättningar för innovation
  • För att få avsedd nytta behövs en process som fokuserar på strategiska områden där organisationen behöver hjälp med nya idéer
  • En innovationsansvarig bör tillsättas, CINO
  • Förmågan till långsiktig innovation förutsätter ständig omsorg om den kultur som bidrar till att individer väljer att aktivt bidra med sina idéer och får uppmuntran
  • Hantering av kriterier för utvärdering av idéer ur flera perspektiv
  • Förmåga att mäta vilket utfall innovationen leder till
  • Kommunicera innovationer inom organisationen
  • Kampanjbaserad innovation kring strategiska områden skapar fokus kring det som är viktigt för organisationen

Vi har gjort detta förut

Genom vårt partnersamarbete med Hype Innovation har vi tillgång till många referenskunder.