Strategic Analytics

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Strategic Analytics erbjuder management-tjänster helt inriktade på att hjälpa organisationer bygga upp en stark egen analytisk förmåga. Vi hjälper här våra kunder att hantera de delar av övergripande affärsmål och strategi som har stark koppling till den analytiska förmågan. Vår styrka är att vi har basen i en djup expertis inom analytics som vi kopplar med strategisk expertis. Det ger våra managementkonsulttjänster inom analytics en stark verklighetsförankring ned till detaljerade aktiviteter i en roadmap.

I och med den starka digitaliseringstrenden blir förmågan att maximera affärsnyttan av sin information en strategisk konkurrensfördel. Det kan handla om förändringsarbete med att få igång informationsbaserad innovation, något som blir allt vanligare även i näringar som traditionellt producerat och sålt hårda industriprodukter. I och med möjligheterna med att till allt lägre kostnader samla in, lagra och analysera stora mängder sensordata från vilka typer av maskiner och fordon som helst öppnas helt nya möjligheter. Informationsbaserad innovation. Dessa möjligheter kräver ofta förändringar på flera plan för att kunna exploateras.

En annan stark del i digitaliseringstrenden är processeffektivisering och automatisering. I och med att affärsprocesser automatiseras och stödjande system integreras skapas mer och mer värdefull information i en verksamhets processer. Att utnyttja den för att effektivisera processer, förutse flaskhalsar, öka kundnöjdheten har stor potential.

För båda dessa områden gäller att ha en stark analytisk förmåga i organisationen. Att lagra och titta på data är värdefullt, men idag underutnyttjar man möjligheterna att affärsutveckla och effektivisera om man ej bygger en stark analytisk förmåga som en integrerad del i sin organisation.

Denna förmåga byggs upp av rätt kompetens, rätt organisation och rätt IT- och informationsarkitektur. IT-arkitekturen tenderar att få för stor vikt, delvis då detta lätt blir en IT-fråga motiverat av att analytiker jobbar med mycket data, på datorer. Att säkra rätt analytisk kompetens (inte bara anställa statistiker) och rätt organisatorisk plattform för analysverksamheten  är viktigare frågor än den tekniska plattformen.

Ferrologic Strategic Analytics tar ett helhetsgrepp på detta.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Vi hjälper organisationer från vilket nuläge som helst till ett läge där organisationen har en egen stark analytisk förmåga integrerad i affärsverksamheten.

Hur gör vi?

Vi gör detta genom att erbjuda pragmatiska managementtjänster så som big data strategi, HR-strategi för data scientists, etablering av analysorganisation, information governance, detaljerad roadmap för en förändringsresa mot att bli en analytisk organisation.

Vid ett genomförande av en sådan roadmap, eller delar av den, hjälper vi till med allt från interimsbemanning av specialistroller inom data science-området, big data arkitektur, utbildning av management och specialister, rekrytering av data scientists, mm. Ett minimum är att vi genomför löpande audits under genomförandet.

Ferrologic är en unik helhetsleverantör inom analytics, business analytics och data science. Strategi, utredning, införande, utbildning, bemanning.