Att bygga och få nytta av EA

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

”Att bygga och få nytta av EA” handlar om att stötta verksamhet och IT under samarbetet om att bygga en väl fungerande företagsarkitektur. Vi har flera arkitekturperspektiv i vårt tjänsteupplägg:

 • Affärsarkitektur – BMC
 • Verksamhetsarkitektur – Astrakan
 • Informationsarkitektur – Direkt, DW, BI
 • Teknisk arkitektur – ToGAF
 • Systemarkitektur – RUP
 • Driftsarkitektur – ITIL
 • Projekt och förvaltning

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Ferrologics metod bygger på att ha ett gemensamt verktyg för alla modeller. Det leder till att allt strukturkapital samlas på ett ställe och det blir ordning och reda. Fördelar:

 • Högre kvalitet på modeller som bättre överensstämmer med verkligheten
 • När modellerna som används är pålitliga skapas värde i organisationen
 • Möjliggör verklig återanvändning
 • Minskar behovet av möten när strukturkapitalet finns på ett ställe
 • Bygga på tidigare projekts resultat
 • Minskar slöseriet genom att återanvända redan gjorda modeller
 • Mognad kan mätas och förutsätter gemensamt repositorium
 • Mognadsstegen – EAMM

Hur gör vi?

Våra seniora konsulter har lång erfarenhet av hur man får företagsarkitektur att fungera i praktiken. Vi jobbar med frågeställningar som:

 • Hur styr man projekt att arbeta i ett gemensamt repositorium?
 • Hur ser man till att projekt följer de modeller som tagits fram?
 • Hur styr man mot en målarkitektur?
 • Hur får man ledningen att använda arkitekturen

Med alla tillgångar på ett ställe möjliggörs en verklig återanvändning, förvaltningskostnader minskas, det blir lättare att hitta och utvecklingen effektiviseras.