Integration baserad på molnkomponenter

Ferrologic har över 15 års erfarenhet av traditionell ESB baserad  systemintegration. Vi är också experter på integration av lösningar byggda helt eller i delvis molnplattformar som t.ex. Amazon Web Services (AWS), Azure och Google Cloud.

Microservices, docker och dynamisk skalning ger nya möjligheter till en smartare och mer flexibel integrationsarkitektur. Samtidigt är många av de utmaningar man ställs inför samma som vid traditionell systemintegration.

Vanliga frågeställningar som gäller oavsett moln eller lokal integration;

  • Vilket system skall agera master för olika informationsobjekt?
  • Hur skall gränssnitten mellan de olika tjänsterna utformas för att underlätta integration?
  • Vilka gemensamma funktioner behöver stödjas?
  • Hur skall lösningar och tjänster dokumenteras för att maximera återanvändning och minimera administrativ overhead?
  • Vilka integrationsmönster skall stödjas och på vilket sätt, av vilka komponenter?
  • Vilka inbyggda funktioner kan användas som de är och var behöver skräddarsydda lösningar utvecklas?

Att utveckla lösningar i en molnarkitektur gör dem inte per automatik bra. Det är lika viktigt nu som tidigare att designa lösningen med goda arkiteurpriciper och best-practice. Här är vi på Ferrologic specialister.

Om du vill veta mer om hur Ferrologic kan hjälpa er bygga robusta, flexibla och skalbara lösningar i molnet välkommen att kontakta oss.