Tjänstebaserad arkitektur

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Service Oriented Architecture (SOA) eller tjänstebaserad arkitektur är ett arkitekturmönster och en utvecklingsprincip med fokus på återanvändning av komponenter för att skapa nya system och lösningar. Nytt systemstöd kan byggas genom att tjänster anropas och orkestreras för att genomföra olika uppgifter.

Ferrologics tjänst kring Tjänstebaserad arkitektur vänder sig till dig inom organisationen som är intresserad av hur ni kan dra nytta av SOA som arkitekturmönster, hur detta kan implementeras i er organisation och hur en förvaltning kan styras upp.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Typiska leverabler runt SOA är följande:

  • Att undersöka vilka behov det finns av återanvändbara tjänster, vilka tjänster är kandidater för att vara gemensamma och vilka som är mer specifika.
  • Att etablera ramverk, standarder och dokumentation för hur tjänster ska beskrivas, implementeras och förvaltas.
  • Ta fram design, utveckla och driftsätta tjänster i olika plattformar och systemlösningar
  • Att ta fram ramverk för SOA-styrning kring organisation, arbetsprocesser, nyckeltal och vilka verktyg som ska användas som stöd vid förvaltning.

Hur gör vi?

Idag har tjänsteorienterad arkitektur blivit ett etablerat arkitekturmönster. Ferrologic har praktisk erfarenhet både från integrationskompetenscenter och från projekt av vad som fungerar och vad som bara adderar komplexitet kring tjänsteorientering.

Ferrologic har haft uppdrag för flera stora organisationer inom bank och finans, detaljhandel och telekom inom etablering av tjänsteorienterad arkitektur, implementation och förvaltning.