Alfabet (SoftwareAG)

Alfabet Enterprise Architecture Management Platform ger stöd för att modellera nuvarande IT-landskap och underlättar planering för framtiden. Verktyget underlättar förståelsen för hur IT stödjer verksamhetens mål och hur Enterprise Architecture-processerna kan förbättras.

Alfabet IT Planning & Portfolio Management Platform underlättar IT-investeringsbeslut och planeringen av hur IT ska stödja företagets framtida affärsverksamhet. Verktyget möjliggör att analysera IT-portföljen, förvalta portföljen och samarbeta kring framtida utveckling av denna.

Ferrologic har kompetens och specialister med fokus på Alfabets plattformar från SoftwareAG