Aris (SoftwareAG)

ARIS är ett av de marknadsledande verktygen för att designa, publicera, analysera och optimera affärsmodeller och processer.

Verktyget används för att dokumentera modeller och processer som tagits fram tillsammans med företaget. Det nuvarande arbetssättet etableras och processerna kan publiceras och blir därigenom extra synliga för verksamheten. Kontinuerliga förbättringar förenklas när nuläget är känt och modellerat. Förändringsförmågan och uppföljningen av processerna underlättas.

Ferrologic har arbetat med ARIS på ett flertal större företag inom många olika branscher.

Ferrologic arbetar med ARIS i projekt som sträcker sig från kartläggning av enstaka informationsmodeller till större projekt som involverar processer och informationsmodeller på flera nivåer i verksamheten.