Biztalk (Microsoft)

BizTalk Server är Microsofts middleware-plattform för intern och extern integration.

BizTalk används för att skapa robusta integrationslösningar mellan standardsystem och äldre IT-system. Plattformen erbjuder bland annat meddelandehantering, regelmotor, EDI-stöd, Business Activity Monitoring (BAM), stöd för RFID och kopplingar mot IBM:s stordatorer.

Ferrologic har några av Sveriges mest erfarna BizTalk-konsulter. De har en lång relation till Microsoft, nära relation till BizTalks utvecklingsteam och har ansvarat för workshopar i Readmont i USA för att validera en bästa praxis kring plattformen.

Våra konsulter har ansvarat för storskaliga integrationsprojekt inom bank och finans. De har stor erfarenhet av realisering av SOA-arkitektur, IT-arkitektur för höga laster och säkerhet, integration av mobila klienter och integrationsstyrning. Allt baserat på teknologi från Microsoft.