Cumulocity IoT

Cumulocity IoT är en kraftfull plattform för att accelerera ett företags införande av Internet-Of-Things lösningar. Med plattformen kan man skapa värde för kunder på nya sätt.

Cumulocity är en plattform för IoT som hanterar sensorer, edge analys, moln-analytics och applikationer i molnet samt integration med företagsadministrativa system

Med plattformen kan man:
– Integrera sensorer över lokala nätverk med en enkel ”plug and play” ansats
– Tillstånds övervaka utrustning, realtids analys av data och konfigurerbar analys GUI
– Få IoT lösningar att fungera ihop med affärssystem som ERP, CRM och BI system

Ferrologic erbjuder tjänster så att kunder kan bygga sina IoT förmågor baserat på komponenter från Cumulocity plattoformen