Elasticsearch (Elastic)

Elastic är bolaget bakom Elasticsearch, Kibana, Beats och Logstash. Lösningarna bygger på open source. Elastic stacken möjliggör att hämta data från olika källor, i olika format och söka, analysera och visualisera data i realtid